Khánh Hòa: Phá cổng làng để đưa xe "khủng" đi qua

Cổng làng văn hoá thôn Xuân Lập đã bị các đối tượng “dọn” phần ngọn để đi qua còn trơ lại 2 trụ sắt. Ảnh:Phương Linh
Cổng làng văn hoá thôn Xuân Lập đã bị các đối tượng “dọn” phần ngọn để đi qua còn trơ lại 2 trụ sắt. Ảnh:Phương Linh
Cổng làng văn hoá thôn Xuân Lập đã bị các đối tượng “dọn” phần ngọn để đi qua còn trơ lại 2 trụ sắt. Ảnh:Phương Linh
Lên top