Khánh Hòa: Kiểm tra khách sạn cách ly y tế bị tố thức ăn không đảm bảo

Khách sạn thực hiện cách ly y tế đang bị “tố” chất lượng suất ăn không đảm bảo. Ảnh: Phương Linh
Khách sạn thực hiện cách ly y tế đang bị “tố” chất lượng suất ăn không đảm bảo. Ảnh: Phương Linh
Khách sạn thực hiện cách ly y tế đang bị “tố” chất lượng suất ăn không đảm bảo. Ảnh: Phương Linh
Lên top