Khánh Hòa: Đăng ký cấp lại BHYT qua cổng dịch vụ công quốc gia

Thời gian thẻ Bảo hiểm y tế cấp lại sẽ được chuyển đến tin nhắn của người đăng ký. Ảnh:Hải Nguyễn
Thời gian thẻ Bảo hiểm y tế cấp lại sẽ được chuyển đến tin nhắn của người đăng ký. Ảnh:Hải Nguyễn
Thời gian thẻ Bảo hiểm y tế cấp lại sẽ được chuyển đến tin nhắn của người đăng ký. Ảnh:Hải Nguyễn
Lên top