Khánh Hòa: Bớt xén thức ăn bán trú của hơn 900 học sinh tiểu học

Một bữa ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Phước Long 1 do phụ huynh chụp lại. Ảnh: phụ huynh cung cấp
Một bữa ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Phước Long 1 do phụ huynh chụp lại. Ảnh: phụ huynh cung cấp
Một bữa ăn bán trú của học sinh Trường tiểu học Phước Long 1 do phụ huynh chụp lại. Ảnh: phụ huynh cung cấp
Lên top