Khẩn trương tìm phương án cứu bãi biển Đà Nẵng

Việc xây dựng hành lang bảo vệ bờ biển Đà Nẵng là giải pháp bền vững nhằm hạn chế nguy cơ xói lở trong tương lai. Ảnh: H.L
Việc xây dựng hành lang bảo vệ bờ biển Đà Nẵng là giải pháp bền vững nhằm hạn chế nguy cơ xói lở trong tương lai. Ảnh: H.L
Việc xây dựng hành lang bảo vệ bờ biển Đà Nẵng là giải pháp bền vững nhằm hạn chế nguy cơ xói lở trong tương lai. Ảnh: H.L
Lên top