Khán giả khó chịu lời giải thích của Hứa Minh Đạt: Nghệ sĩ sao lại đổ thừa?

Hứa Minh Đạt lên tiếng vì clip phát ngôn tranh cãi. Ảnh: CTCC.
Hứa Minh Đạt lên tiếng vì clip phát ngôn tranh cãi. Ảnh: CTCC.
Hứa Minh Đạt lên tiếng vì clip phát ngôn tranh cãi. Ảnh: CTCC.
Lên top