Khán giả bắt đầu ngán ngẩm với phim Việt mô típ cũ, dài lê thê

Lên top