Khai thác than hầm lò ảnh hưởng nhà dân: Tốc độ lún, nứt tăng nhanh

Tường phòng ngủ của một hộ dân bị nứt khắp nơi. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tường phòng ngủ của một hộ dân bị nứt khắp nơi. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tường phòng ngủ của một hộ dân bị nứt khắp nơi. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top