Khai thác đất trái phép ở Vĩnh Phúc: Sở Tài nguyên và Môi trường vào cuộc

Người dân bất bình trước việc hàng ngày những đoàn xe tải hạng nặng rầm rập nối đuôi nhau vào khu đồi Mả Bùng để “xẻ núi, bạt đồi”. Ảnh Cao Nguyên.
Người dân bất bình trước việc hàng ngày những đoàn xe tải hạng nặng rầm rập nối đuôi nhau vào khu đồi Mả Bùng để “xẻ núi, bạt đồi”. Ảnh Cao Nguyên.
Người dân bất bình trước việc hàng ngày những đoàn xe tải hạng nặng rầm rập nối đuôi nhau vào khu đồi Mả Bùng để “xẻ núi, bạt đồi”. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top