Khai thác đất không phép ở Hòa Bình, cơ quan quản lý đùn đẩy trách nhiệm

Khu vực khai thác đất trái phép tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình. Ảnh: Văn Đức.
Khu vực khai thác đất trái phép tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình. Ảnh: Văn Đức.
Khu vực khai thác đất trái phép tại xã Mông Hóa, thành phố Hòa Bình. Ảnh: Văn Đức.
Lên top