Khai báo y tế không trung thực, trốn cách ly có thể đi tù

Một chốt kiểm dịch COVID-19 hướng dẫn người dân khai báo y tế trước khi vào tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một chốt kiểm dịch COVID-19 hướng dẫn người dân khai báo y tế trước khi vào tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Một chốt kiểm dịch COVID-19 hướng dẫn người dân khai báo y tế trước khi vào tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top