Khách xả rác đầy phòng, khách sạn “chặt chém”, cả hai đều đáng lên án!

Cô gái cố tình vứt bánh vụn xuống dưới nệm giường. Ảnh cắt từ clip.
Cô gái cố tình vứt bánh vụn xuống dưới nệm giường. Ảnh cắt từ clip.
Cô gái cố tình vứt bánh vụn xuống dưới nệm giường. Ảnh cắt từ clip.
Lên top