Khách hàng tiếp tục “tố” Dana Home Land bội tín

Khu đô thị Blue House được giới thiệu rất hoành tráng trên trang web của Dana Home Land nhằm thu hút người đầu tư, nhưng trong thực tế vẫn còn là vùng đất trống trơn, hoang hóa. Ảnh: P.V
Khu đô thị Blue House được giới thiệu rất hoành tráng trên trang web của Dana Home Land nhằm thu hút người đầu tư, nhưng trong thực tế vẫn còn là vùng đất trống trơn, hoang hóa. Ảnh: P.V
Khu đô thị Blue House được giới thiệu rất hoành tráng trên trang web của Dana Home Land nhằm thu hút người đầu tư, nhưng trong thực tế vẫn còn là vùng đất trống trơn, hoang hóa. Ảnh: P.V
Lên top