Khách hàng ở những địa phương nào được giảm tiền điện đợt 4 vì COVID-19?

Lên top