Kêu cứu lên Bộ trưởng Y tế, sau 3 tháng mới nhận được phản hồi

Bệnh nhân Thúy Huyền bị đoạn chi sau tai nạn, phải dùng chân giả. Ảnh: QH
Bệnh nhân Thúy Huyền bị đoạn chi sau tai nạn, phải dùng chân giả. Ảnh: QH