Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Kết luận vụ hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghệ thuật bị tố sử dụng sai bằng thạc sĩ

Bà Dương Minh Ánh - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Ảnh DT
Bà Dương Minh Ánh - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Ảnh DT