Kéo dài không quá 05 năm tuổi phục vụ với quân nhân chuyên nghiệp

Lên top