Kè vỡ trước khi bàn giao

Cả đoạn kè đá đã bị trôi tụt xuống sông.
Cả đoạn kè đá đã bị trôi tụt xuống sông.
Cả đoạn kè đá đã bị trôi tụt xuống sông.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top