Kè chống sạt lở sông Ngàn Sâu 48 tỉ: Vì sao có dư luận trái chiều?

Huyện Hương Khê dự định phá những hàng cây lâu năm chắn lũ bên bãi bồi để xây kè chống sạt lở 48 tỉ. Ảnh: Quang Đại
Huyện Hương Khê dự định phá những hàng cây lâu năm chắn lũ bên bãi bồi để xây kè chống sạt lở 48 tỉ. Ảnh: Quang Đại
Huyện Hương Khê dự định phá những hàng cây lâu năm chắn lũ bên bãi bồi để xây kè chống sạt lở 48 tỉ. Ảnh: Quang Đại
Lên top