Huyện Krông Nô ở Đắk Nông đang khổ vì... có nhiều mỏ cát

Lên top