Huyện chỉ đạo ký hợp đồng làm việc với giáo viên tuyển dụng “chui”

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên. Ảnh: QUANG ĐẠI
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên. Ảnh: QUANG ĐẠI
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên. Ảnh: QUANG ĐẠI
Lên top