Huỷ bỏ kế hoạch đưa trẻ lớp 1 học xa nhà ở Hà Tĩnh

Phụ huynh tổ dân phố 10 từng phản đối kế hoạch đưa con em họ vào lớp 1 năm học 2021 - 2022 này phải học xa nhà. Ảnh: Trần Tuấn
Phụ huynh tổ dân phố 10 từng phản đối kế hoạch đưa con em họ vào lớp 1 năm học 2021 - 2022 này phải học xa nhà. Ảnh: Trần Tuấn
Phụ huynh tổ dân phố 10 từng phản đối kế hoạch đưa con em họ vào lớp 1 năm học 2021 - 2022 này phải học xa nhà. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top