Hướng xử lý hàng nghìn bến thủy nội địa hoạt động không phép

Nhiều bến thủy không phép công khai hoạt động bên sông Hồng. Ảnh: TN
Nhiều bến thủy không phép công khai hoạt động bên sông Hồng. Ảnh: TN
Nhiều bến thủy không phép công khai hoạt động bên sông Hồng. Ảnh: TN
Lên top