Hưởng lương viên chức gần 30 năm “bỗng dưng” thành lao động... chờ thi tuyển?

Lao động nghệ thuật của cán bộ, nhân viên Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội.
Lao động nghệ thuật của cán bộ, nhân viên Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội.
Lao động nghệ thuật của cán bộ, nhân viên Nhà hát Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội.