Hướng dẫn xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội online

Người lao động có thể xin cấp lại bảo hiểm xã hội online tại nhà. Ảnh: Lương Hạnh.
Người lao động có thể xin cấp lại bảo hiểm xã hội online tại nhà. Ảnh: Lương Hạnh.
Người lao động có thể xin cấp lại bảo hiểm xã hội online tại nhà. Ảnh: Lương Hạnh.
Lên top