Hướng dẫn để có ảnh thẻ căn cước công dân đẹp

Lưu ý những mẹo sau để có thẻ CCCD thật đẹp. Ảnh: V.Dũng.
Lưu ý những mẹo sau để có thẻ CCCD thật đẹp. Ảnh: V.Dũng.
Lưu ý những mẹo sau để có thẻ CCCD thật đẹp. Ảnh: V.Dũng.
Lên top