Hưng Hà-Thái Bình: Người dân kêu cứu vì bãi rác thải sinh hoạt gây ô nhiễm

Bãi rác thải sinh hoạt tập trung đặt tại khu Chàng 2, thị trấn Hưng Hà (huyện Hưng Hà, Thái Bình) bị biến thành nơi tập kết rác thải công nghiệp gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Ảnh: T.D
Bãi rác thải sinh hoạt tập trung đặt tại khu Chàng 2, thị trấn Hưng Hà (huyện Hưng Hà, Thái Bình) bị biến thành nơi tập kết rác thải công nghiệp gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Ảnh: T.D
Bãi rác thải sinh hoạt tập trung đặt tại khu Chàng 2, thị trấn Hưng Hà (huyện Hưng Hà, Thái Bình) bị biến thành nơi tập kết rác thải công nghiệp gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Ảnh: T.D
Lên top