Họp trở lại sau những ngày cách ly xã hội, chợ hoa Quảng Bá vắng khách

Chợ hoa Quảng Bá vắng khách. Ảnh: Trần Kiều
Chợ hoa Quảng Bá vắng khách. Ảnh: Trần Kiều
Chợ hoa Quảng Bá vắng khách. Ảnh: Trần Kiều
Lên top