Hợp tác xã trả nợ nông dân bằng phân bón “rởm”

Nhiều nông dân vất vả sản xuất nhưng bị hợp tác xã mua nợ rồi không trả tiền và cấn trừ bằng phân bón kém chất lượng. Ảnh: An Long
Nhiều nông dân vất vả sản xuất nhưng bị hợp tác xã mua nợ rồi không trả tiền và cấn trừ bằng phân bón kém chất lượng. Ảnh: An Long
Nhiều nông dân vất vả sản xuất nhưng bị hợp tác xã mua nợ rồi không trả tiền và cấn trừ bằng phân bón kém chất lượng. Ảnh: An Long
Lên top