Hơn nửa năm sau lũ, hàng chục hộ dân vẫn sống cảnh"màn trời chiếu đất"

Hàng chục hộ dân đang phải sống trong những căn lều tạm bợ bên dòng sông Nậm Nơn
Hàng chục hộ dân đang phải sống trong những căn lều tạm bợ bên dòng sông Nậm Nơn
Hàng chục hộ dân đang phải sống trong những căn lều tạm bợ bên dòng sông Nậm Nơn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top