Hơn 500 hướng dẫn viên tại Huế đã nhận được tiền hỗ trợ

Hướng dẫn viên du lịch dẫn khách tham quan Đại Nội Huế. Ảnh: PĐ.
Hướng dẫn viên du lịch dẫn khách tham quan Đại Nội Huế. Ảnh: PĐ.
Hướng dẫn viên du lịch dẫn khách tham quan Đại Nội Huế. Ảnh: PĐ.
Lên top