Hơn 1 năm, bất lực nhìn công trình cấp phép 3 tầng xây thành 5 tầng

Công trình được cấp phép 3 tầng nhưng xây dựng thành 5 tầng. Ảnh: Tr.L.
Công trình được cấp phép 3 tầng nhưng xây dựng thành 5 tầng. Ảnh: Tr.L.
Công trình được cấp phép 3 tầng nhưng xây dựng thành 5 tầng. Ảnh: Tr.L.
Lên top