Hỏi đáp tiêm vaccine: Làm sao để biết đã từng mắc COVID-19 hay chưa?

Người từng mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng sẽ thuộc đối tượng tạm hoãn tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Chân Phúc
Người từng mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng sẽ thuộc đối tượng tạm hoãn tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Chân Phúc
Người từng mắc COVID-19 trong vòng 6 tháng sẽ thuộc đối tượng tạm hoãn tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Chân Phúc
Lên top