Hội chợ nông sản quy mô lớn ở Đắk Lắk sẽ kết hợp xúc tiến đầu tư

Sầu riêng là một trong những loại trái cây xuất khẩu chủ lực của huyện Krông Pắk nói riêng và Đắk Lắk nói chung được giới thiệu tại hội chợ nông sản. Ảnh T.X
Sầu riêng là một trong những loại trái cây xuất khẩu chủ lực của huyện Krông Pắk nói riêng và Đắk Lắk nói chung được giới thiệu tại hội chợ nông sản. Ảnh T.X
Sầu riêng là một trong những loại trái cây xuất khẩu chủ lực của huyện Krông Pắk nói riêng và Đắk Lắk nói chung được giới thiệu tại hội chợ nông sản. Ảnh T.X
Lên top