Hội An (Quảng Nam): Nhà thờ cổ tộc Nguyễn Tường và xóm Dinh bị mất đường vào

Nhà thờ cổ tộc Nguyễn Tường- Hội An được trùng tu nguyên bản (ảnh Tripadvisor)
Nhà thờ cổ tộc Nguyễn Tường- Hội An được trùng tu nguyên bản (ảnh Tripadvisor)
Nhà thờ cổ tộc Nguyễn Tường- Hội An được trùng tu nguyên bản (ảnh Tripadvisor)
Lên top