Hội An: Du khách đang trở lại

Hội An đã vui trở lại trong vài ngày qua. Đặc biệt, nhiều gia đình đưa con trẻ đến tham quan phố cổ trong dịp 1.6 vừa qua. Ảnh: Ngọc Cẩm
Hội An đã vui trở lại trong vài ngày qua. Đặc biệt, nhiều gia đình đưa con trẻ đến tham quan phố cổ trong dịp 1.6 vừa qua. Ảnh: Ngọc Cẩm
Hội An đã vui trở lại trong vài ngày qua. Đặc biệt, nhiều gia đình đưa con trẻ đến tham quan phố cổ trong dịp 1.6 vừa qua. Ảnh: Ngọc Cẩm
Lên top