Hồi âm vụ "Không nhận người lao động trở lại làm việc" Yêu cầu cưỡng chế thi hành án

Trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).Ảnh: PV
Trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).Ảnh: PV
Trụ sở Quỹ tín dụng nhân dân xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).Ảnh: PV