Học thật, thi thật, nhân tài thật: Thi KHKT cần đảm bảo chất lượng

TS Nguyễn Văn Khải từng lên tiếng đề nghị dừng tổ chức thi học sinh sáng tạo KHKT dành cho học sinh. Ảnh: VT
TS Nguyễn Văn Khải từng lên tiếng đề nghị dừng tổ chức thi học sinh sáng tạo KHKT dành cho học sinh. Ảnh: VT
TS Nguyễn Văn Khải từng lên tiếng đề nghị dừng tổ chức thi học sinh sáng tạo KHKT dành cho học sinh. Ảnh: VT
Lên top