Học thật, thi thật, nhân tài thật: Nên bỏ cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh

Một gian trưng bày tại cuộc thi khoa học kỹ thuật. Ảnh: LĐO
Một gian trưng bày tại cuộc thi khoa học kỹ thuật. Ảnh: LĐO
Một gian trưng bày tại cuộc thi khoa học kỹ thuật. Ảnh: LĐO
Lên top