Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: "Một cuộc thi đang bị làm méo mó"

Một gian trưng bày tại cuộc thi khoa học kỹ thuật. Ảnh LĐO
Một gian trưng bày tại cuộc thi khoa học kỹ thuật. Ảnh LĐO
Một gian trưng bày tại cuộc thi khoa học kỹ thuật. Ảnh LĐO
Lên top