Học sinh thi Khoa học kỹ thuật: "Cuộc thi Quốc gia đề tài Quốc tế"

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi.
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi.
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thi.
Lên top