Học sinh sử dụng điện thoại trong lớp học: Thả gà ra đuổi

Học sinh trường THCS Đặng Thai Mai (TP. Vinh) sử dụng điện thoại sau khi hết giờ học. Ảnh: QĐ
Học sinh trường THCS Đặng Thai Mai (TP. Vinh) sử dụng điện thoại sau khi hết giờ học. Ảnh: QĐ
Học sinh trường THCS Đặng Thai Mai (TP. Vinh) sử dụng điện thoại sau khi hết giờ học. Ảnh: QĐ
Lên top