Học sinh mong sớm hết dịch virus Corona để được đi học trở lại

Được kéo dài thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch virus Corona, hầu hết học sinh đều rất nhớ trường lớp. Ảnh minh họa
Được kéo dài thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch virus Corona, hầu hết học sinh đều rất nhớ trường lớp. Ảnh minh họa
Được kéo dài thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch virus Corona, hầu hết học sinh đều rất nhớ trường lớp. Ảnh minh họa
Lên top