Học sinh đứng ngoài cổng trường trời nắng: Văn bản của Hải Phòng chưa thuyết phục

Học sinh đứng ở cổng trường giữa trưa nắng tại Hải Phòng. Ảnh PHHS cung cấp- MD
Học sinh đứng ở cổng trường giữa trưa nắng tại Hải Phòng. Ảnh PHHS cung cấp- MD
Học sinh đứng ở cổng trường giữa trưa nắng tại Hải Phòng. Ảnh PHHS cung cấp- MD
Lên top