Học sinh có cha mẹ bị mất việc do COVID-19 có thể được hỗ trợ

Huy động hỗ trợ học sinh có cha mẹ bị mất việc do COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Huy động hỗ trợ học sinh có cha mẹ bị mất việc do COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Huy động hỗ trợ học sinh có cha mẹ bị mất việc do COVID-19. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top