Học phí đại học tăng: Thêm gánh nặng của bố mẹ nghèo xa quê

Học phí đại học tăng thì cũng đồng nghĩa gánh ve chai của người mẹ này cũng phải nặng thêm. Ảnh: Huân Cao
Học phí đại học tăng thì cũng đồng nghĩa gánh ve chai của người mẹ này cũng phải nặng thêm. Ảnh: Huân Cao
Học phí đại học tăng thì cũng đồng nghĩa gánh ve chai của người mẹ này cũng phải nặng thêm. Ảnh: Huân Cao
Lên top