Học online, thi trực tuyến, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp từ khu cách ly

Dạy và học online tại Khoa Công nghệ thông tin Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM. Ảnh chụp màn hình.
Dạy và học online tại Khoa Công nghệ thông tin Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM. Ảnh chụp màn hình.
Dạy và học online tại Khoa Công nghệ thông tin Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM. Ảnh chụp màn hình.
Lên top