"Học muộn thì nghỉ hè muộn, phải kiểm soát dịch bệnh trước"

Các trường có thể sẽ triển khai khai giảng online do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: Tô Thế.
Các trường có thể sẽ triển khai khai giảng online do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: Tô Thế.
Các trường có thể sẽ triển khai khai giảng online do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: Tô Thế.
Lên top