Học lớp mấy thì không được gọi nhập ngũ?

Công dân muốn nhâp ngũ phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định về trình độ học vấn. Ảnh: LDO
Công dân muốn nhâp ngũ phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định về trình độ học vấn. Ảnh: LDO
Công dân muốn nhâp ngũ phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định về trình độ học vấn. Ảnh: LDO
Lên top