Hoạt động kinh doanh nào tiếp tục tạm dừng trong mùa COVID-19 ở Đắk Lắk?

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa thông báo kết luận triển khai biện pháp lòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong tình hình mới. Ảnh: Long
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa thông báo kết luận triển khai biện pháp lòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong tình hình mới. Ảnh: Long
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa thông báo kết luận triển khai biện pháp lòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong tình hình mới. Ảnh: Long
Lên top